Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

"OSMTH is een internationale Orde en heeft als een niet gouvernementele organisatie een speciale consultatieve status met ECOSOC binnen de Verenigde Naties. “

Binnen OSMTH leggen we de focus op mensenrechten, interreligieuze dialoog, vrede en humanitaire acties.

Dit doen we, langs diplomatieke zijde, door onze vertegenwoordigers binnen de Verenigde Naties, ons lidmaatschap binnen het Internationaal Vredes Bureau, en onze bevoorrechte contacten met leiders over de hele wereld.  

Op dagelijkse basis kunnen wij ook handelen op lokaal, regionaal en nationaal niveau door onze leden “ Groot priorijen” ( Wij hebben er momenteel actief in 21 verschillende landen ) en door kleinere groepen door mentorschap komen daar nog meer dan 20 landen bij.

Onze humanitaire acties zijn gefocust, onder andere, op bedreigde Christenen, Schoon en drinkbaar water voor iedereen, ondersteuning van onderwijs en microkredieten.