Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

De Groot- Priorij van België, en haar Commanderijen, Godfried van Bouillon, Boudewijn van Gent en Preceptorij Goswin van Brugge beogen de verwezenlijking van verschillende doelen:

 

-        De instandhouding van de waarden van het Christelijk geloof en van de Westerse Cultuur.

 

-        Bijstand verlenen in een evangelische geest aan fysische en morele hulpbehoevenden, aan armen en aan zieken. Met andere          woorden naastenliefde volgens de oude tradities van de middeleeuwse Tempeliersorde.

 

-        Steun verlenen aan maatschappelijk werk, aan sociale zorg.

 

-        Bevorderen van de kennis, de wetenschap, de cultuur, de kennis van de geschiedenis, deze van de Orde in het bijzonder, en          bescherming van de natuur.

 

-        Zorg dragen voor onze broederschap met een ridderlijke ingesteldheid, ongeacht waar ter wereld onze Broeders en Zusters          wonen of verblijven.

 

-        Wederzijds respect voor elkaars overtuiging.

 

-        Verbetering van de kwaliteit van het leven door zelfstudie.

 

-        Historische, heraldische en stamboomkundige studies bevorderen.

 

-        Het oprichten en onderhouden van bibliotheken en musea, en het verzamelen van kunstwerken en objecten van historisch          belang voor de Orde.

 

Alle geplande acties, werkzaamheden en initiatieven worden bekeken en behandeld vanuit het gezichtspunt dat ze
dienstig zijn tot het bestendigen van ethische grondslagen en een moreel gedrag, nodig voor de instandhouding van de Westerse cultuur, en waarbij de eigen houding en het eigen gedrag tot voorbeeld moet strekken.