Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

Zoals de Tempeliers van oud, handelen we als een hedendaags wereldwijd netwerk van geschoolde professionals binnen een zo wijde diverse context. Onder onze leden bevinden zich top regeringsambtenaren, diplomaten, hoge clerici , militaire officieren, dokters en chirurgen, bouwkundigen, historici en humanitaire hulpverleners. OSMTH vertegenwoordigd velen van de meest gerespecteerde en geloofswaardige bestuurders uit hun eigen land, en voorziet hen van een gerespecteerde bron van expertise, een invloedrijke stem om de minderbedeelden in de wereld te helpen, en om de tijdsbestande ridderlijke waarden van eer, eerlijkheid, burgerlijkheid, verdraagzaamheid, naastenliefde en de steun naar het Oecumenisch geloof uit te dragen binnen de individuele naties en naar de maatschappij toe.

 

Vaak zien we ons samen werken met andere ridderlijke Ordes, de belangrijke leiders van andere landen, met andere Non Govermentale Organisaties (NGO) ] om humanitaire hulp en andere betrokkenheden te bekomen bij serieuze humanitaire hulp of een politiek, etnisch of religieus conflict.  Door het respect en geloofwaardigheid die wij hebben opgebouwd in elk van onze lid naties, kunnen we dikwijls een oplossing bieden in zaken die vastlopen in bureaucratie of regels. Onze doelstellingen omvatten onder meer de internationale bevordering van interculturele en interreligieuze contacten alsook het onderhouden van wereldwijde netwerken om bruggen te helpen bouwen van broederschap tussen naties en culturen, evenals de individueel goede werken uitgevoerd door onze individuele anonieme Ridders en Dames. Als oecumenische Christenen willen we ook bewust worden van conflicten en hun oorzaken en daarbij werken aan hun toekomstige preventie en een ultieme vreedzame co-existentie van alle naties. Daar onze orde in de 12e eeuw haar eerste werk begon in de heilige stad Jeruzalem, zijn het Heilige Land en het bakermat van het Christendom van het hoogste belang voor ons. Dit opzicht uit zich in het resultaat van onze meest recente reis naar Jeruzalem waar er een samenwerking werd opgezet met de hoogste leiding van elke Christelijke Kerk in Jeruzalem.

 

OSMTH streeft naar het bevorderen van een kosmopolitische samenleving waarin verschillen tussen volkeren, culturen en regeringen worden gerespecteerd en gewaardeerd. Wij streven naar de verbetering van het mensdom via onderwijs, wereldwijde broederschap, ridderlijke principes, en maatschappelijk gedrag en de manier dat we een andere behandelen.

 

Onze voorwaarden tot lidmaatschap zijn met opzet zeer hoog, de financiële en tijdsintensieve verplichtingen zijn niet mogelijk voor iedereen. 0nze toewijding aan een meer zorgzame wereld vereist aanzienlijke verwachtingen dat waaraan niet iedereen aan tegemoet kan komen.  Maar voor hen die zich onderscheiden bied de OSMTH Tempeliersorde een ongeëvenaarde Ridderlijke Orde van wereldklasse met een internationaal netwerk van de enkele van de meest gesofisticeerde en invloedrijke professionele mannen en vrouwen van meer dan 40 verschillende naties.