Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Human traficking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMTH-KTI is een geafilieerde NGO met het United Nations Globaal Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT).

UN.GIFT is een multi-stakeholder initiatief die een wereldwijde toegang van expertise , kennis en innovatieve partnerschappen aanbied om mensenhandel te bestrijden.

Mensenhandel komt neer op de illegale handel in menselijke wezens ten behoeve van commerciële seksuele uitbuiting of dwangarbeid : moderne slavernij . Dit heeft invloed op mannen, vrouwen en de meest onschuldige van alle slachtoffers - kinderen.


UN.GIFT werkt met alle betrokken partijen - overheden , het bedrijfsleven, de academische wereld , NGO's , het maatschappelijk middenveld en de media - om elkaars werk te ondersteunen , het creëren van nieuwe partnerschappen en het ontwikkelen van effectieve instrumenten om mensenhandel te bestrijden.


Het initiatief is gebaseerd op een eenvoudig principe : mensenhandel is een misdaad van een dergelijke omvang en wreedheid dat het niet met succes kan worden behandeld door de overheid alleen. Dit wereldwijd probleem vereist een internationale strategie die voortbouwt op de nationale inspanningen in de hele wereld . Om de weg te effenen voor deze strategie moeten belanghebbenden en partners reeds gangbare initiatieven coördineren, de wetenschap en het bewustzijn stimuleren , technische bijstand verlenen; effectieve op rechten gebaseerde reacties bevorderen; bouwen de capaciteit van statelijke en niet -statelijke actoren ; foster partnerschappen voor gezamenlijke acties ; en bovenal , ervoor te zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt in deze strijd.

Rechtvaardigheid en mensenrechten bevorderen zoals voornamelijk geëngageerd in de OSMTH Verklaring van Brussel , welke dient als het missiecharter van de Orde . Diverse OSMTH leden zijn actief binnen de rechtshandhaving , binnen justitie of de regering. Sommigen van hen zijn experts op het gebied van grensoverschrijdend georganiseerde criminaliteit en mensenhandel.

 Om ten volle de problematiek en het nut van de OSMTH-UN.GIFT affiliatie te kunnen staven naar al onze leden  waren er tijdens de Grand Magistral Counsel, gehouden in Mechelen, België (April 2011) twee UN.GIFT Officeren van het VN-Bureau van Drugs en ​​Misdaad ( UNODC ) aanwezig op de openbare zitting.  De presentatie was enorm inspirerend , wat resulteerde in meerdere initiatieven in de private en publieke sector , en de ontwikkeling van verdere relaties en initiatieven met gespecialiseerde NGO's op dit gebied.

Buiten de OSMTH-UN.GIFT aansluiting wordt het probleem tevens benaderd vanuit twee invalshoeken :

  1. 1. via OSMTH , als een Internationale - NGO , welke Experten als afgevaardigden en adviseurs op alle gebieden kan leveren.
  2. Ons groot ledenaantal. - waarvan velen ook actief zijn binnen de private en zakenwereld. Beide doelgebieden hebben ver rijkende netwerken.

    Onze taak : bewustmaken en netwerken uitbouwen .